euro gulden
 

ondergang van het wetsen

een blik in de financiёle toekomst - wat politici ons niet vertellen
waarzegger kijkt in de financiele toekomst

Wat de overheid zou moeten doen

Nostredamus – 2-8-2011

De Nederlandse regering heeft een besparingsprogramma van 18 miljard euro. Daarmee wordt het jaarlijkse tekort verminderd. Let wel! Het tekort wordt verminderd. Dat is net zoiets als een huisvrouw, die iedere maand tekort komt en er hard aan gaat werken om na enkele jaren iets minder tekort te komen! Ze zal ook dan dus niets overhouden. Terwijl het gezin grote schulden heeft, die moeten worden afgelost. En om af te lossen moet je geld overhouden aan het einde van de maand.

De regering komt er dus niet aan toe om ook maar een begin te maken om de staatsschuld af te lossen. Het betekent, dat de ernst van de situatie bij lange na niet is doorgedrongen in politiek Den Haag. Die 18 miljard is een schijntje vergeleken met wat nodig is. Toch staan er regelmatig organisaties op hun achterste benen, wanneer de bezuinigingen worden doorgevoerd. De meeste groepen, die afhankelijk zijn van het staatsinfuus hebben ook geen flauw benul van de ernst van de situatie.

In de huidige situatie besteedt de overheid de helft, dus ca. 50%, van alles wat we met elkaar verdienen in Nederland. Dat is gigantisch. Al dat geld wordt uit de economie gehaald. Dat is een loden last voor onze concurrentiepositie. En die is uiterst moeilijk met de concurrentie uit Aziё.

Behalve dat de helft van onze verdiensten worden besteed door de overheid, wordt het meeste daarvan besteed voor niet-productieve doeleinden. Dat geld zijn we dus gewoon kwijt. De regering moet dus niet alleen de uitgaven verminderen, maar ook zorgen dat de uitgaven, die worden gedaan, productiever worden besteed.

Als je uitgaat van deze enorme uitgaven, en je gaat dat stukje bij beetje afbouwen, dan duurt het heel lang voor je bent waar je moet zijn. En bij elke stap en elk deelstapje van het proces van het snijden in de overheidsuitgaven zullen er protesten zijn van de belanghebbende groepen, waardoor het proces nog verder wordt vertraagd. En als de helft van de uitgaven door de staat worden gedaan, dan heeft ook een groot deel van de bevolking direct belang bij het handhaven van de status quo. Het zal dus lastig zijn om stukje bij beetje de overheidsuitgaven terug te dringen tot aanvaardbare proporties.

Om succesvol te zijn is het nodig dat er een crisisprogramma wordt gestart met als inzet het halveren van de overheidsuitgaven. Dat klinkt drastisch. Het betekent echter, dat de staat daarna nog steeds 25% uitgeeft van wat we met zijn allen verdienen. Het dwingt ons om fundamenteel na te denken over wat de staat moet doen en vooral wat de staat niet moet doen. We beginnen met een budget van nul en bouwen langzaam het budget op aan de hand van de essentiele taken.

Naast het verminderen van het financiele overheidsjuk op de samenleving, moet ook de regeldruk drastisch verminderen. Enerzijds bevrijdt dit de economie van een hoop rompslomp, anderzijds geeft dat direct een besparing op de overheidskosten, omdat iedere te handhaven regel menskracht en dus geld kost.

Op sommige punten zullen juist extra uitgaven nodig zijn om toekomstige besparingen te realiseren of om de infrastructuur gereed te maken voor het bevorderen van de productieve groei.

In de volgende artikelen worden de diverse uitgavenposten van de overheid behandeld en het nieuwe budget vastgesteld. Als ijkpunt is het budget van 2011 genomen.  

miljoenennota prinsjesdag

 
 

 
 
links
 
 

  |   mijn eerste miljoen   |   waardeinvest   |   goud en zilver   |   beleggingsindex   |   loonrijden   |   het westen 5x failliet   |   ict top jobs   |   koopeiland   |   weekfolders   |