euro gulden
 

ondergang van het wetsen

een blik in de financiёle toekomst - wat politici ons niet vertellen
waarzegger kijkt in de financiele toekomst

Uitgangspunten Nieuwe Miljoenennota

Nostredamus – 29-8-2011

We hebben gezien, dat in AziŽ de lonen voor exact hetzelfde werk als wat wij hier doen vijf maal lager zijn. Dat betekent dat op de een of andere manier onze koopkracht in de toekomst ontzettend zal worden aangetast. De dingen zullen duurder worden doordat de europese valuta (euro, neuro of gulden) zullen dalen ten opzichte van de Aziatische valuta. Wat kunnen we doen om aan deze realiteit zo veel mogelijk het hoofd te bieden?
Wat kan de overheid doen om ons zo goed mogelijk door deze fase heen te loodsen?

De overheid kan de koopkrachtvermindering niet voorkomen door met geld te schuiven. Geld lenen, bijdrukken, schulden maken, faillissementen uitstellen op overheidskosten, kortom allerlei creatieve non-oplossingen die we vanuit de politiek hebben zien langskomen lossen niets op. Ze kunnen hoogstens het zichtbaar worden van bepaalde problemen uitstellen. Maar daarna zullen die problemen toch weer in verhevigde mate aan de oppervlakte komen. De problemen moeten bij de wortel worden aangepakt.

Het probleem waar de overheid het meeste vat op heeft is de volledig uit de hand gelopen overheidsuitgaven, die momenteel 50% uitmaken van wat we met ons allen verdienen. De staat is zich in de afgelopen 50 jaar met alles en nog wat steeds meer gaan bemoeien. De daarmee gepaard gaande kosten zijn ontspoord en ondanks een zware belastingdruk en kolossale meevallers door de gasinkomsten niet voldoende gedekt, waardoor de staatsschuld een grote omvang heeft gekregen. Om onze concurrentiepositie ten opzichte van AziŽ minder hopeloos te maken, moeten de overheidsuitgaven als eerste worden aangepakt.

De overheid zal een nieuwe overheidsbegroting moeten maken die drastich lager is dan de huidige. De zittende regering heeft het plan om 18 miljard op jaarbasis te bezuinigen. Dit is een peuleschil vergeleken met wat er zou moeten gebeuren. Het halveren van de overheidsuitgaven is het uitgangspunt, dat de basis moet zijn van een nieuw budget. Welke uitgangspunten moeten we hanteren bij deze opgave?

Zoals eerder al gezegd moeten we niet uitgaan van de bestaande Miljoenennota, maar opnieuw beginnen met het vaststellen van wat de overheid wel en niet zou moeten doen.

De huidige Miljoenennota gaat uit van een aantal ongeschreven uitgangspunten. Deze liggen allemaal politiek gevoelig of lastig: politiek gevoelig omdat het veranderen van het uitgangspunt betekent dat afstand moet worden genomen van beleid, dat door de politieke elite als politiek-correct wordt gezien, politiek lastig omdat het veranderen van het uitgangspunt als lastig wordt gezien en bovendien niet iets waarmee je politiek kunt scoren, hooguit politiek onderuitgaan. Er zijn uiteraard nog veel meer uitgangspunten voor het overheidsbeleid, maar hieronder zijn een aantal uitgangspunten weergegeven die bij verandering iets gaan opleveren.

Uitgangspunten:

 • We zijn een neo-koloniaal land.
 • De huidige Europese integratie is goed.
 • Het huidige overheidsbestel (Ministeries, Provincies, Gemeenten, Waterschappen) is effectief en efficient.
 • De bedrijfsvoering van de overheid is efficient.
 • De verzorgingsstaat in haar huidige vorm is wat sociaal noodzakelijk is.
 • Het vervoerssysteem is goed georganiseerd.
 • Het subsidiestelsel is noodzakelijk.

De nieuwe uitgangspunten kunnen dan worden:

 • We zijn geen neo-koloniaal land meer.
 • De huidige Europese integratie is te ver doorgeschoten.
 • Het huidige overheidsbestel (Ministeries, Provincies, Gemeenten, Waterschappen) is niet effectief en efficient meer. Dit kan een stuk goedkoper.
 • De bedrijfsvoering van de overheid is niet efficient. Dit kan een stuk goedkoper.
 • De verzorgingsstaat in haar huidige vorm is ruimer dan wat sociaal noodzakelijk is.
 • Het vervoerssysteem is niet goed georganiseerd. Dit kan een stuk effectiever.
 • Het subsidiestelsel is voor een groot deel overbodig.

Deze zaken zullen verder concreet worden uitgewerkt.

 
 

 


 
 
links
 
 

  |   mijn eerste miljoen   |   waardeinvest   |   goud en zilver   |   beleggingsindex   |   loonrijden   |   het westen 5x failliet   |   ict top jobs   |   koopeiland   |   weekfolders   |