euro gulden
 

ondergang van het wetsen

een blik in de financiёle toekomst - wat politici ons niet vertellen
waarzegger kijkt in de financiele toekomst

Samenwerking en vrede in Europa

Nostredamus 16-5-2011

De Europese landen hebben zich de in eerste helft van de twintigste eeuw zeer agressief gedragen ten opzichte van elkaar. Met grof geweld vielen ze elkaar binnen, pakten ze stukken land van elkaar af, veegden ze anderen letterlijk van de kaart en richtten gigantische schade aan aan elkaars zaken en personen. Na de Tweede Wereldoorlog startte een Europese samenwerking om te voorkomen, dat men elkaar in de toekomst wederom te lijf zou gaan. Dit werkte boven verwachting. Vanaf 1945 zijn er in Europa geen oorlogen meer gevoerd met uitzondering van de Balkan. Langzaamaan werd de samenwerking geintensiveerd en uiteindelijk begon het idee te ontstaan van een Europese Federatie, een soort Verneigde Staten van Europa naar Noord-Amerikaans voorbeeld. Als argumenten voor het streven naar deze federatie worden als argumenten aangevoerd, dat Europa als eenheid sterker staat in de wereld en dat het de vrede in Europa bevordert. Zodra tegenstanders van intensivering van de samenwerking zich roeren, zoals tijdens het referendum over de Europese Grondwet in Nederland, wordt door voorstanders geroepen, dat dit nieuwe oorlogen dichterbij brengt, met verwijzing naar het verleden. De gedachte hierachter is dat er een lineair verband is tussen de intensiteit van de samenwerking en de vrede en stabiliteit in Europa (zie figuur 1). Deze gedachte zou waar zijn als Europa cultureel homogeen zou zijn net zoals de Verenigde Staten van Amerika. Dit is echter niet het geval. In Europa komen in elk geval drie hoofdculturen samen, t.w. de Germaanse of Noord-West-Europese cultuur, de Romaanse of Zuid-Europese cultuur en de Slavische of Oost-Europese cultuur. De Noord-West-Europese cultuur is dezelfde cultuur als die in Noord-Amerika, Australie en Nieuw-Zeeland. De Germaanse en Romaanse culturen samen worden de westerse culturen genoemd. Sommigen rekenen ook de Slavische cultuur tot de westerse cultuur. Als voorstanders van een Europese federatie wordt gevraagd naar wat een Europeaan is, dan worden in de regel algemene waarden van de westerse cultuur naar voren gehaald. Deze waarden worden zo algemeen gesteld, dat ook Oost-Europeanen en Turken zich er mee zouden kunnen vereenzelvigen. Tegelijkertijd betekent dit, dat de herkenbaarheid van “de Europeaan” een slap aftreksel is tegenover de herkenbaarheid van “de Amerikaan”. Want als een deel van de Europeanen (Noord-West Europa) cultureel sterker verwant is aan niet-Europeanen (Noord-Amerika, Australie, Nieuw-Zeeland) dan aan andere Europeanen, dan is de onderlinge Europese band niet heel sterk.

Kan er dan geen samenwerking zijn in een cultureel minder homogeen werelddeel als Europa? Samenwerking is zeer wel mogelijk, zoals we de afgelopen decennia hebben gezien. Alleen zal die Europese samenwerking minder intens moeten zijn dan een federaal verband. We zien nu al dat de spanningen oplopen over tal van zaken, waarvan men vindt dat “Europa” zich teveel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook de instelling van de Euro in een goep van landen, die onderling te verschillend is, geeft nu grote problemen en spanningen. We zijn op een punt gekomen dat intensivering van de samenwerking juist meer spanningen oproept dan spanningen wegneemt (zie figuur 2). Voorstanders van een Europese federatie willen juist nu de samenwerking verder opvoeren, zoals een centraal economisch en fiscaal beleid. Dit zal de onderlinge problemen echter alleen maar verhogen.

De volkeren van Europa zien al langer in dat een pas op de plaats moet worden gemaakt met het nog nauwer maken van de Europese samenwerking. De Europese elites gaan echter op volle kracht door op het ingezette proces. We zullen dus waarschijnlijk nog verder afglijden op de grafiek in figuur 2. Pas als de spanningen tot ondraaglijke hoogte zijn opgelopen zullen  de elites en de politici, zij het schoorvoetend, gaan handelen naar de werkelijkheid.

 

 

 

 
 
links
 
 

  |   mijn eerste miljoen   |   waardeinvest   |   goud en zilver   |   beleggingsindex   |   loonrijden   |   het westen 5x failliet   |   ict top jobs   |   koopeiland   |   weekfolders   |