euro gulden
 

ondergang van het wetsen

een blik in de financiёle toekomst - wat politici ons niet vertellen
waarzegger kijkt in de financiele toekomst

Niet-productieve arbeid

Nostredamus – 10-7-2011

In 1960 werd een ingenieur hoog gewaardeerd. De ingenieurs die de deltawerken voor elkaar brachten, waren knappe koppen. In de Rotterdamse haven breidde de industrie zich hard uit. Technische universiteiten breidden uit. Op het uitvoerende vlak werden ook velen geschoold. De LTS (Lagere Technische School) werd bezocht door velen. Daar werden praktische ambachten onderwezen, waarbij men direct aan de slag kon in de industrie.

Het was duidelijk. De maatschappij was dingen aan het doen, aan het maken.

Het beroep van leraar stond ook in hoog aanzien. Het was belangrijk om de volgende generatie op te leiden, zodat de technologische en maatschappelijke vooruitgang kon doorgaan.

Vijftig jaar later is er veel veranderd. Ingenieurs worden minder gewaardeerd dan advocaten en  managers. De mensen die vroeger leerden met hun handen te werken op de LTS, worden nu naar een praatschool gestuurd (VMBO), waardoor er een tekort is aan doeners en een overschot aan praters. Praten wordt meer gewaardeerd dan doen en maken.

Bij vele bedrijven en zeker bij de overheid is het aantal niet-productieve banen ontzettend gegroeid. Iedere zichzelf respecterende dienst of afdeling van een dienst heeft een communicatie-afdeling, die het (weinig gelezen) electronische personeelblad verzorgt, de (ook weinig gelezen) algemene bedrijfscommunicatie via de e-mail verstuurt en het electronische nieuwsbord in de hal voortdurend van nieuwe informatie voorziet. Elke ICT-afdeling of sub-afdeling heeft zijn eigen change manager, product manager, problem manager en incident manager, terwijl het wemelt van de account managers die de ene overheidsafdeling aan de andere moeten “verkopen”. Uiteraard moeten zoveel managers op hun beurt ook weer gemanaged worden en moet er heel veel vergaderd worden om zoveel “neuzen dezelfde kant op te krijgen”. Om in dergelijke organisaties ook maar iets voor elkaar te krijgen, moeten veel mensen worden “voorbewerkt”, plannen maanden van te voren “in de week worden gezet” en moet via reeksen vooroverleggen en deeloverleggen de weg worden geeffend naar de ultieme beslissing, die moet worden genomen. Op deze lange weg sneuvelen de meeste plannen of initiatieven ergens onderweg omdat een belanghebbende over het hoofd was gezien, te laat was geinformeerd, er geen belang bij had, of het zijn of haar verantwoordelijkheid niet vond om er een besluit over te nemen. Kortom, op kosten van de belastingbetaler, de premiebetaler, of anderszins zijn legers mensen bezig elkaar bezig te houden.   

Als een dergelijke maatschappij het moet opnemen tegen een samenleving waar zaken worden gemaakt, geproduceerd, gecreёerd, zoals de Aziatische met meer ingenieurs dan managers, dan is het niet moeilijk om te voorspellen welk van de twee het gaat winnen.

Vooruitgang wordt wel gemeten aan de fase waarin een maatschappij zich bevindt: de agrarische fase, de industriёle fase of de dienstenfase. Dit wordt als de logische ontwikkeling gezien die een samenleving doormaakt. Wat wordt vergeten is dat een samenleving ofwel autarkisch is, m.a.w. alles zelf produceert, ofwel zaken uitruilt met andere samenlevingen. Als een maatschappij voornamelijk diensten produceert, zal zij een deel van die diensten moeten leveren aan anderen om agrarische en industriёle producten terug te krijgen. Maar als dezelfde diensten goedkoper ook door anderen kunnen worden geleverd, dan zal niemand buiten de samenleving zelf deze diensten afnemen. Er zal dan dus ook geen import van agrarische en industriёle producten meer plaatsvinden. Met deze realiteit zullen de Westerse landen het komende decennium worden geconfronteerd.

 

 
 metaalbewerking
metaalbewerking doe-maatschappij
vergadering op ministerie
vergadering praat-maatschappij

 
 
links
 
 

  |   mijn eerste miljoen   |   waardeinvest   |   goud en zilver   |   beleggingsindex   |   loonrijden   |   het westen 5x failliet   |   ict top jobs   |   koopeiland   |   weekfolders   |