euro gulden
 

ondergang van het wetsen

een blik in de financiёle toekomst - wat politici ons niet vertellen
waarzegger kijkt in de financiele toekomst

Investeren in activa

Nostredamus 18-5-2011

We hebben gezien, dat we moeten zorgen dat we dingen hebben in plaats van geld, omdat het geld minder waard wordt. De vraag is nu welke dingen.

Als we een ding kopen, dan zijn er drie mogelijkheden:

 • Het ding levert geld op.
 • Het ding kost geld.
 • Het ding levert geen geld op en kost ook geen geld.

In het eerste geval noemen we het ding een activum en meerdere dingen activa.
In het tweede geval noemen we het ding neutraal.
In het laatste geval noemen we het ding een passivum en meerdere dingen passiva.

Voorbeelden van activa zijn:

 • Een huis, dat je verhuurt. Dit levert je huur op.
 • Aandelen. Deze leveren dividend op.
 • Een stuk land, dat je verpacht. Dit levert pacht op.
 • Een drukbezochte website. Dit levert reclame- en affiliate inkomsten op.
 • Een boomgaard. Dit levert fruit op.
 • Een bedrijf. Dit levert winst op.
 • Een vrachtschip. Dit levert vrachtinkomsten op.

Voorbeelden van neutrale dingen zijn:

 • Goud.
 • Zilver.
 • Olie.
 • Granen.
 • Een schilderij.
 • Een wijncollectie.

Voorbeelden van passiva zijn:

 • Een auto. Dit kost onderhoud, verzekering, benzine.
 • Een eigen huis, waarin je zelf woont. Dit kost onderhoud, onroerend goed belasting en hypotheekrente.
 • Een plezierjacht. Dit kost onderhoud en havengelden.

Natuurlijk hebben de activa ook kosten. Het is daarbij van belang dat de opbrengsten groter zijn dan de kosten.

Daarnaast is het van belang wat er met het ding zelf gebeurt: blijft het bestaan, of raakt het versleten , verouderd, onbruikbaar. In het laatste geval moet worden vastgesteld wat de looptijd is en moet ook de aanschaf van het ding worden terugverdiend.

Omdat het geld op termijn waardeloos wordt, is het meer zinvol om in werkelijke waarde te gaan rekenen. Dat betekent, dat het niet interessant is, of een ding in geld uitgedrukt meer waard wordt. Een huis bijvoorbeeld kan wel meer geld waard worden, maar dat komt dan doordat het geld minder waard wordt. De werkelijke waarde van het huis blijft gelijk. Hierbij wordt er vanuitgegaan dat er voldoende onderhoud wordt gepleegd om het huis in dezelfde conditie te houden. De huurstroom uit een huis kan wel stijgen door de inflatie. Dit is interessant omdat je inkomsten daardoor niet worden uitgehold door de inflatie. De geldwaarde van de huurinkomsten stijgt dus met de inflatie en de werkelijke waarde van de huurinkomsten blijft daardoor gelijk.

Investeren in passiva is eigenlijk geen investering, maar een consumptieve uitgave. Voor zover het het eigen huis betreft, kan de investering in een basiswoning worden gezien als noodzakelijk en als vervanging van lopende huurkosten. Maar zodra het om een meer luxe woning gaat, zijn de meerkosten consumptieve uitgaven.

De neutrale dingen zijn een interessante categorie. Ze blijven intact, verslijten niet, maar leveren ook niets op. Het kopen van deze zaken moet worden gezien als speculatief. Als er een duidelijke visie bestaat op de toekomstige loop van de zaken in de wereld, kan dit een rol spelen, maar slechts in beperkte mate. Immers, het gaat hier om een spel met vele spelers, waarbij het aantal verliezers even groot is als het aantal winnaars. Dit in tegenstelling tot een activum: een boomgaard levert fruit op, en dat is werkelijke winst, die niet het verlies van iemand anders is.

Bij een visie dat er grote inflatie zal optreden, kan de aanschaf van goud en zilver een rol spelen in het totale beleggingsbeleid. Toch zal men moeten beseffen dat goud waard is wat een gek er voor geeft. Immers, wat kun je met goud doen, anders dan er naar kijken. Ten opzichte van geld zal goud stijgen omdat er niet meer van bijgemaakt kan worden. Zilver heeft het voordeel, dat het ook een industrieel gebruikt materiaal is. Het heeft dus een werkelijke waarde. Dat geeft meer zekerheid dan goud. Maar ook hier moet voorzichtigheid worden betracht.

Bij het investeren in zaken als olie of andere grondstoffen, moet je bedenken, dat er bij deze stoffen opslagkosten zijn. Als je olie koopt, die over een jaar wordt geleverd, zul je waarschijnlijk meer moeten betalen, dan wanneer je de olie nu koopt. Immers, als je de olie nu koopt en pas over een jaar wilt gebruiken, moet je een jaar lang de olie opslaan in een tank, en dat kost geld. Dit effect heet contango. Het kan door marktomstandigheden echter voorkomen dat de prijs op termijn lager is dan de huidige prijs (ook wel de spotprijs genoemd). Dit verschijnsel heet backwardation. In de contango situatie kost het aanhouden van een positie in een grondstof voortdurend geld. Over een langere periode kan dit een behoorlijk verlies opleveren bij gelijkblijvende grondstofprijzen.  

 

 

 

 


 
 
links
 
 

  |   mijn eerste miljoen   |   waardeinvest   |   goud en zilver   |   beleggingsindex   |   loonrijden   |   het westen 5x failliet   |   ict top jobs   |   koopeiland   |   weekfolders   |