euro gulden
 

ondergang van het wetsen

een blik in de financiёle toekomst - wat politici ons niet vertellen
waarzegger kijkt in de financiele toekomst

Het einde van de Euro

Nostredamus 16-5-2011

De Euro zoals we die nu kennen zal ophouden te bestaan. Het probleem is, dat er een muntunie is gecreёerd zonder dat er een gemeenschappelijk economisch en monetair beleid kan worden gevoerd in Europa. En omdat Europa bestaat uit verschillende cultuurgroepen met uiteenlopende normen en waarden en manieren van zakendoen zijn de meningen over hoe de Europese problemen moeten worden opgelost zeer divers. Omdat elk land autonoom is wordt in elk land een ander beleid gevoerd. En doordat dit sterk uiteenloopt, ontwikkelen de economieёn zich ook zeer verschillend, zodat er grote spanning op de gemeenschappelijke munt komt te staan.

Griekenland is failliet, terwijl Portugal en Ierland op de rand van de afgrond staan. De overige landen hebben daarnaast ook grote schulden als overblijfsel van de kredietcrisis. Er zijn nu twee mogelijkheden om de problemen in Griekenland (en Portugal en Ierland enz.) op te lossen:

  1. De centralistische oplossing.
  2. De decentrale oplossing.

De centralistische oplossing wordt aangegerepen door voorstanders van een Europese Federatie, ofwel een Europese Superstaat. Het betekent, dat het monetaire en economische beleid centraal wordt geregeld door een Europese regering in plaats van dat de landen dit zelf doen. Ook op fiscaal gebied moet veel vanuit Brussel worden geregeld. Europese belastingwetten moeten dan delen van belastingwetten van landen gaan vervangen. Het is duidelijk dat hiermee een zeer groot stuk van de nationale autonomie van landen verdwijnt, zozeer zelfs, dat het zwaartepunt van de politiek in Brussel komt liggen en de nationale parlementen een provinciaal karakter beginnen te krijgen.

Met deze centralistische oplossing kan Europa ingrijpen in de economieen van alle lidstaten zodat het rentebeleid van de Europese Centrale Bank hiermee kan worden afgestemd. Noodzakelijke bezuinigingen zullen centraal worden afgedwongen zodat alle landen met elkaar in de pas lopen. Deze oplossing gaat er enerzijds van uit dat achterblijvende gebieden gedwongen zullen worden hun beleid aan te passen aan de wensen van de sterkere landen. Anderzijds is het uitgangspunt dat de sterkere landen de zwakkere blijvend subsidieren. Uitgangspunt is verder dat uiteindelijk de economieen van de lidstaten naar elkaar toe zullen groeien. Het is duidelijk dat Noord-Amerika model staat voor deze ontwikkeling.

De decentrale oplossing betekent, dat alleen landen die economisch in vergelijkbare omstandigheden verkeren met elkaar in een muntunie zullen zitten. Munten kunnen dan onderling weer fluctueren, elk land of groep van landen kan zelf zijn rentebeleid bepalen en er zal geen sprake meer zijn van de enorme miljardensubsidies, die nu nodig zijn om de Euro op de been te houden.

De decentrale oplossing is beter houdbaar. Door de culturele verschillen in Europa zullen de economieen niet naar elkaar toegroeien. Daardoor zal er altijd een groeiende monetaire en economische frictie blijven bij een gemeenschappelijke munt. Bij een decentrale oplossing zijn al deze spanningen weggenomen en kunnen de diverse groepen zich ontwikkelen op hun eigen manier.

Het betekent enerzijds het uiteenvallen van de Euro. Een Euro kan namelijk alleen blijvend bestaan als er een Europese Federatie komt. De Euro zal waarschijnlijk uiteenvallen in een Noordelijke en een Zuidelijke variant. Misschien komt er op termijn ook nog een Oostelijke versie. De Noordelijke Euro zal duurder worden dan de Zuidelijke Euro. De splitsing kan zich het beste voltrekken langs de knoflookgrens, zodat munt en cultuur en daarmee monetair en economisch beleid in de pas lopen met elkaar. Het is voor Belgiё te hopen dat het land is gesplitst op het moment dat de Euro uiteenvalt. Als dit niet het geval is moet Belgiё zich aansluiten bij de Noordelijke munt en moet op termijn Walloniё (na splitsing) overgaan op de Zuidelijke Euro. Andersom, dus eerst Belgiё bij de Zuidelijke Euro en vervolgens Vlaanderen overhevelen naar het Noorden zal teveel schade toebrengen aan de Vlaamse economie.

Wat betekent dit qua financiёle beslissingen?
Qua kaspositie is het niet aan te raden om Euro tegoeden aan te houden in de Zuidelijke of Oostelijke landen van de Europese Unie. Alle tegoeden moeten worden geconcentreerd in Nederland, Duitsland, Oostenrijk of Finland. Hetzelfde geldt voor obligaties: geen Euroleningen anders dan in Nederland, Duitsland, Oostenrijk of Finland. Ook aandelen in Zuidelijke Eurolanden zullen worden geconfonteerd met een lagere munt na de splitsing, maar dit wordt wellicht deels gecompenseerd doordat een deel van de opbrengsten van deze bedrijven in Noord-Europa wordt verdiend.

De waarde van onroerend goed in de Zuidelijke Eurolanden zal, uitgedrukt in Noordelijke Euro’s, in waarde dalen.

euro in nederland

 
het einde van de euro in nederland
 

het einde van de euro in nederland

 
 
links
 
 

  |   mijn eerste miljoen   |   waardeinvest   |   goud en zilver   |   beleggingsindex   |   loonrijden   |   het westen 5x failliet   |   ict top jobs   |   koopeiland   |   weekfolders   |