ECONOMISCHE CRISIS - OORZAKEN EN OPLOSSINGEN -  WAT DE POLITIEK U NIET VERTELT

Economische crisis in Nederland en Vlaanderen.

Het Westen 5x Failliet - korte beschrijving

Het Westen is vijfmaal failliet. Onze democratie, ons financiŽle systeem, Europa, onze overheid en onze economie zijn bankroet. We staan voor ťťn van de grootste machtsverschuivingen in de geschiedenis. AziŽ is bezig de hegemonie van ons over te nemen. Intussen debatteren onze parlementariŽrs over de maximumsnelheid en de weigerambtenaar. Onze politici gaan ons niet helpen om de economische crisis te overwinnen. Integendeel, zij zullen doorgaan met het afschaffen van de democratie ten gunste van een Europees imperialistisch project. Verder zullen zij doorgaan met het nemen van precies die maatregelen, die de economische ondergang van het Westen zullen versnellen.

Is er dan geen hoop meer? Jawel, dit boek legt uit waarom we naar een referendum democratie toe moeten, hoe we ons financiŽle systeem revolutionair moeten wijzigen en de inflatie stoppen, waarom we uit de euro moeten ontsnappen, hoe Vlaanderen snel onafhankelijk kan worden, hoe we 30 miljard per jaar aan overheidsverspilling kunnen stoppen en hoe we onze economische kracht kunnen verbeteren.

Alleen dan hebben we een kans om deze economische crisis te boven te komen en AziŽ bij te houden.

economische crisis nederland


meer over Het Westen 5x Failliet

In de zestiger jaren van de vorige eeuw vertrok de textielindustrie uit Europa naar AziŽ, omdat de lonen daar lager waren dan hier. Dat was geen probleem, want we gingen hier moeilijker dingen doen, zoals scheepsbouw. Later vertrok de scheepsbouw naar AziŽ, omdat de lonen daar lager waren dan hier. Dat was geen probleem, want we gingen hier moeilijker dingen doen, zoals automatisering. Later vertrok de eenvoudige automatisering naar AziŽ, omdat de lonen daar lager waren dan hier. Dat was geen probleem, want we gingen hier moeilijker dingen doen, zoals geavanceerde automatisering van de seismologie gebaseerd op neurale netwerken, uitgevoerd door natuurkundig ingenieurs. In 2005 kreeg ik de opdracht om geavanceerde automatisering van de seismologie gebaseerd op neurale netwerken uit te besteden aan een firma uit India. Indiase natuurkundig ingenieurs werden ingevlogen en na een training en proefperiode van ca. twee maanden gingen ze terug naar India en namen zonder enig probleem het onderhoud en beheer van de systemen over. Het enige verschil tussen de Indiase en Nederlandse ingenieurs was het uurloon. Dat was in India vijfmaal zo laag als in Nederland.

Hieruit trok ik de conclusie, dat er nu niets meer is, dat wŪj wel kunnen en zŪj niet. Dat betekent dus dat er geen enkele economische rechtvaardiging meer is dat wij in Europa of in Noord-Amerika meer verdienen dan in AziŽ. En dat betekent dat deze verhouding op de een of andere manier de komende tijd zal veranderen. De tijd dat wij in het Westen het sterkst en het rijkst waren, met de beste techniek, de beste wetenschap, de beste cultuur en het beste onderwijs, is voorbij.

Er zijn vier dingen die we zouden moeten doen om dit probleem het hoofd te bieden.

Het failliet van onze economie

In de eerste plaats moeten we al onze inspanningen richten op het creŽren van waarde. Dat doen we nu niet. Terwijl Chinezen strijkijzers, stofzuigers, zonnepanelen, schroefdopjes en grasmaaiers maken, schrijven wij dikke ongelezen rapporten en e-mailen en vergaderen wij eindeloos in kantoren, waar niets uit komt wat de Chinezen van ons willen kopen. Kinderen, die graag met hun handen werken en robotmonteur zouden willen worden, vervelen zich verplicht bij Management en Organisatie. Kinderen, die goed zijn in wis- en natuurkunde kiezen voor Economie, Bedrijfskunde of General Management, omdat een beroep waar “manager” achter staat een hogere status heeft en beter betaald wordt dan een beroep als bruggenbouwer, werktuigbouwkundige of elektrotechnisch ingenieur. Afgestudeerd vrijetijdskundigen, sociaal psychologen en cultureel antropologen zoeken vergeefs naar de steeds schaarser wordende gesubsidieerde banen.

Het failliet van onze overheid

In de tweede plaats moet de overheid minder geld uitgeven. Dat doet ze nu niet. Meer dan de helft van wat we met zijn allen verdienen wordt opgemaakt door de overheid. Ondanks de decennialange hoogconjunctuur aan het einde van de twintigste eeuw en ondanks de miljardenopbrengsten van de Nederlandse gasbel hebben we een staatsschuld van bijna ons gezamenlijk jaarinkomen. Als de politiek geld tekort komt, dan leent ze het op de markt. En als het echt te gortig wordt, dan verhoogt ze de belastingen. Maar het verminderen van de overheidsuitgaven is voor politici een brug te ver.

Het failliet van ons financiŽle systeem

In de derde plaats hebben we een heel raar economisch systeem, waarbij de overheid en door de overheid aangewezen bedrijven geld mogen maken. Deze bedrijven noemen we banken. Door dit systeem hebben we inflatie en zijn we verplicht om economisch te groeien teneinde niet achteruit te gaan in welvaart. Verder leidt dit systeem tot een hefboomeconomie die aanspoort tot te snelle groei en de economie onstabiel maakt. Het toppunt van instabiliteit zijn de banken zelf, die slechts voor minder dan tien procent met eigen geld zijn gefinancierd en dus bijna failliet zouden zijn als de staat niet garant stond. Het scheppen van geld moet worden afgeschaft. Daardoor brengen we een fundamentele wijziging aan in ons kapitalistische systeem en maken we de rol van banken grotendeels overbodig.

Het failliet van Europa

In de vierde plaats heeft de politiek de Euro ingevoerd als gemeenschappelijke munt van een groep landen die cultureel en economisch uiterst divers is. De politieke elite heeft dit gedaan om een door de Europese bevolkingen niet gewenst Europees imperialistisch project door te drukken. Daarbij moet de superstaat Europa weer een rol op het wereldtoneel gaan spelen. De invoering van de euro heeft de onderlinge revaluaties en devaluaties van Europese munten onmogelijk gemaakt en heeft daarmee de smeerolie uit het Europese economische systeem laten weglopen. Het gevolg hiervan is dat de Zuid-Europese landen geen concurrentiekracht meer hebben. Zelfs volledige kwijtschelding van hun schulden zal niet helpen dit probleem op te lossen. Alleen het ontmantelen van de euro zal dit deel van de economische crisis kunnen oplossen.

Bovengenoemde vier zaken zouden moeten worden aangepakt door de politiek. De politiek zal dit echter niet doen. Daar zijn verschillende redenen voor.

Het failliet van onze democratie

Europa is voor vooraanstaande politici carriŤre-technisch van belang: na een periode als minister-president of andere belangrijke minister van een land is er de mogelijkheid van een baan met status in de Europese organisaties. Verder is er de groepsdruk. Elke regering heeft regelmatig overleg met de andere Europese partners. In dit Europese gezelschap is verdere Europese integratie de norm. Wil je er bij horen, gewaardeerd worden, en in de toekomst kans maken op een Europese functie dan moet je je confirmeren aan die norm. Als je tegen verdere Europese integratie bent, sta je in Europees verband als politicus op een zijspoor. Een dergelijke positie wordt slechts ingenomen door hen, die zeer sterk in hun schoenen staan en principe boven carriŤre laten gaan. Dat soort mensen zijn schaars. Verder is de collectieve macht van de Europese instellingen nog nooit zo groot geweest als nu. Door de bevoegdheden en de financiŽle mogelijkheden, die de ECB, het ESM, de Europese Commissie en de regeringsleiders van de grote Europese landen gezamenlijk hebben, kunnen zij iedere regering zodanig onder druk zetten of belonen, dat het “grote beleid” in de eurozone grotendeels in Brussel wordt gemaakt. Lokale zaken als drugsbeleid, ruimtelijke ordening, gezondheidszorg, veiligheid en inkomstenbelasting mogen dan in de nationale parlementen worden behandeld. Men hoopt dat de burgers zich tijdens de nationale verkiezingen druk maken om deze lokale thema’s, zodat men in Europa ongestoord verder kan werken aan het grote project.

De politiek zal dus voortgaan op de ingeslagen weg. De enige manier om de politiek weer dienstbaar te maken aan het volk is om te komen tot een vorm van directe democratie.


economische crisis nederland

Het Westen 5x Failliet - inhoud

INHOUD

Proloog 5

De lange economische golven van Nicolai Kondratieff 5
De economische golven van Ralph Nelson Elliott 6
De sociale golven van Ravi Batra 7
De teruggang van het Westen 7

DEEL I – HET FAILLIET 9

1 Het failliet van onze democratie 12

Politieke correctheid 12

De niet-vertegenwoordigende democratie 17

Vertegenwoordiging 17
Politieke dimensies in Nederland 19
Politieke dimensies in BelgiŽ 22
Zwarte Zwanen 24
Niet-vertegenwoordiging 25

Het gat in de grondwet 25

Het stemhek 32

Samenvatting 41

2 Het failliet van ons financiŽle systeem 44

Geld is ruilen 44

Geld is goud 45

Geld is schuld 47

Het verschil tussen bewaren en lenen 49

“Dit moet je anders zien” 50

Moet je banken anders zien? 52

Hefboom economie 56

Wat is geld waard? 59

Inflatie: de verborgen belasting 64

Samenvatting 69

3 Het failliet van Europa 72

Wat is de Europese cultuur? 72

Culturele dimensies 75

Onderzoek Geert Hofstede 75
Theorie Fons Trompenaars 82
Theorie David Pinto 84

Germanen en Romanen 85

De weg naar Europese eenwording: samen of ťťn? 86

De euro vernietigt zichzelf 88

Cultuur en economie 89
De middelpuntvliedende krachten van de euro 91
De val van de euro 96

Proefproject BelgiŽ 99

Hoe goed is groot? 102

Samenvatting 103

4 Het failliet van onze economie 106

Slim, slimmer, slimst 106

De helikopter 112

De ondernemer en de manager 115

Samenvatting 119

5 Het failliet van onze overheid 122

De huisvrouw en de minister 122

Geldverslindende projecten 125

Projecten van wethouder Hekking 125
Complexe projecten 127
Onzinnige projecten 130
Stuurbare wetenschappers 132

Bedrijfsvoering bij de overheid 134

Managers kosten geld 135
(On)Logische organisatie 136
De versnipperde organisatie van de ICT 139
Overbodige overheden 142

Neokolonialisme 142

Economisch kolonialisme 142
Militair kolonialisme 144

Samenvatting 148

DEEL II  – DE DOORSTART 151

6. Samenhang fundamentele problemen 153

7. Een democratische revolutie 162

Invoering echte democratie in Nederland 162

Invoering echte democratie in Vlaanderen 168

Zelfbestuur voor ieder volk 170

De macht bij het volk 171

8. Een financiŽle revolutie 174

Een einde aan de inflatie economie 174

We maken inflatie 174
Stoppen geldschepping door de Centrale Bank/ontsnapping uit de euro 175
De euro gecontroleerd verlaten 177
Stoppen geldschepping door de banken 182
Kiezen tussen bewaren of lenen 184
Het echt bewaken van financiŽle integriteit 186

Gevolgen financiŽle revolutie 188

Rente 188
Eigen vermogen, vreemd vermogen 189
De rol van de staat 192
Flexibele markten 192

9. Een natuurlijk Europa 196

Europese confederatie 196

Europese verscheidenheid 196
Kleine bestuurseenheden 197
Ontsnapping uit de euro 198

10. Een zuinige slimme overheid 202

Aanpak om resultaten te boeken 202

Vanaf nul budgetteren 202
Politiek Project Leider 203
Oorzaakbestrijding 205

De dekolonisatie van Nederland 206

Economische dekolonisatie 206
Militaire dekolonisatie 209
Het afschudden van overige hoogmoed 211

Effectieve projecten 212

Onafhankelijk advies 212
Goed omgaan met projecten in een complexe omgeving 213
Schrappen onzinnige projecten 214

EfficiŽnte bedrijfsvoering 216

Gestroomlijnde ICT organisatie 216
Logische organisatie 218
Afschaffen overbodige overheden 219

De subsidiefabriek 222

Het mes in subsidies 222
Slim subsidiŽren 224

De regelfabriek 230

Het mes in regelgeving 230

Woonkampen 231

Resultaten 236

11. Een beperkte neergang 240

Epiloog 244

BIBLIOGRAFIE 246economische crisis nederland


Het Westen 5x Failliet - Proloog

Proloog

“Gaat u maar rustig slapen.”

Lange tijd is van deze uitspraak, gedaan door minister-president Colijn in 1936, gezegd dat hij werd uitgesproken vlak voor de Duitse inval in Nederland en BelgiŽ in 1940.

“De financiŽle crisis voorbij: kansen voor onze samenleving.” Job Cohen, 26 maart 2010
“We komen krachtig uit de crisis”, Mark Rutte, 20 september 2011 (Telegraaf)
“Crisis eurozone is in 2012 voorbij”, Willem Boonstra (Rabobank), 2 januari 2012
“Voorzichtig herstel economische groei na 2012”, Centraal Plan Bureau (CPB), 1 maart 2012

Kortom, gaat u maar rustig slapen.

Niets uit de uitspraken van politici, bankiers en beleidsmakers duidt erop dat we aan de vooravond staan van een van de grootste omwentelingen in de geschiedenis. “De recessie is wat langer en dieper dan wat we gewend waren, maar uiteindelijk komen we er weer bovenop. Natuurlijk, de eurocrisis hadden we niet verwacht, maar met een duidelijk centraal Europees beleid komen we hier wel uit. En de staatsschulden zijn wel hoog, maar hebben we niet altijd al staatsschulden gehad? Na de recessie wordt alles weer als vanouds.”

De lange economische golven van Nicolai Kondratieff

De Russische econoom Kondratieff was invloedrijk in de jaren ’20 van de vorige eeuw in de periode na de Russische revolutie. Hij ontdekte dat de economie zich ontwikkelt in lange golven van ongeveer veertig tot vijftig jaar. De laatste Kondratieff-golf bereikte zijn hoogtepunt in het jaar 2000 en zal zijn dalende trend voortzetten tot rond 2020 (zie figuur p.1). Omdat Stalin besloot dat zijn economische theorieŽn niet dienstbaar waren aan het communisme liet hij Kondratieff executeren in 1938.

economische kondratieff golf
Figuur p.1: lange golven van Kondratieff

De economische golven van Ralph Nelson Elliott

Ralph Nelson Elliott ontdekte golfpatronen in beurskoersen, die zich ontwikkelen volgens wiskundige wetmatigheden. Deze
golfbewegingen bestaan op verschillende niveaus. Hij onderscheidde bijvoorbeeld de volgende golven:

∑ Minute (dagen)
∑ Minor (weken)
∑ Intermediate (weken tot maanden)
∑ Primary (enkele maanden tot een aantal jaren)
∑ Cycle (een jaar tot enkele jaren)
∑ Supercycle (40-70 jaar)
∑ Grand Supercycle (meerdere eeuwen)

Volgens velen was de depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw het einde van een Supercycle en is de huidige crisis het einde van een Grand Supercycle. Dat wil zeggen dat we een economische teruggang krijgen, waarbij vergeleken de depressie van de jaren dertig zal verbleken. Het zal de grootste economische teruggang zijn sinds de zeventiende eeuw.

De sociale golven van Ravi Batra

Ravi Batra legt het verband tussen maatschappelijke ongelijkheid en economische depressies. Hij meet de ongelijkheid als de breuk tussen het bezit van de hoogste ťťn procent van de bevolking en het totale bezit van een volk. Hoe groter de maatschappelijke ongelijkheid, hoe minder er wordt geconsumeerd en hoe meer geld er wordt opgepot. Het resultaat is dat er financiŽle zeepbellen ontstaan en daarmee financiŽle instabiliteit. Er zal ook sociale onrust ontstaan en daardoor maatschappelijke instabiliteit. Ravi Batra toont aan dat de financiŽle ongelijkheid tijdens de beurskrach van 1929 ongeŽvenaard hoog was en voorspelt een nieuwe crisis omdat de welvaart zowel in de wereld als binnen de maatschappijen onderling wederom zeer ongelijk is verdeeld. We hebben de dotcom crash gehad in het jaar 2000, de huizenzeepbel in Amerika en Spanje en de bankencrisis in 2008 en de eurocrisis in 2011 en 2012. De occupy-beweging wijst ook op de hoogste ťťn procent die Ravi Batra hanteert. Er ontstaat maatschappelijke onrust doordat de top van de bedrijven miljoenenbonussen ontvangt, terwijl gewone medewerkers worden ontslagen. Er is grote onvrede over hoge salarissen van directies bij de overheid en over miljoenenuitkeringen aan directies van zwaar gesubsidieerde banken. Daardoor heeft de maatschappelijke elite zijn morele gezag verloren. Een Ravi Batra moment lijkt nabij.

De teruggang van het Westen

In de geschiedenis zijn er momenten waarop er grote machtsverschuivingen plaatsvinden. De opkomst en de ondergang van het oude Egypte onder de Farao’s is een duidelijk voorbeeld. De opkomst en de ondergang van het Romeinse Rijk eveneens. De Verlichting brak de macht van de kerk aan het einde van de Middeleeuwen. De ontdekkingsreizen en daarna het Kolonialisme leidden tot een wereld, die in het jaar 1900 praktisch geheel onder controle stond van de Westerse mogendheden, met Engeland als grootste supermacht. Door de voornamelijk Europese Wereldoorlogen slonk de macht van Europa, maar deze werd opgevuld door Amerika, ook een Westerse mogendheid. Gedurende eeuwen zijn we gewend geraakt aan het feit, dat wij het meest ontwikkeld zijn, het meest rijk, de beste technologie hebben, het beste geschoold zijn. Gedurende eeuwen zijn we gewend dat alle ontwikkeling, techniek en vooruitgang uit het Westen komt. We zijn gewend dat wij militair het machtigst zijn en elders kunnen ingrijpen als dat in ons belang is. We zijn gewend dat andere landen van ons afhankelijk zijn en wij niet van hen. De hegemonie van het Westen is compleet.

Maar alle tekenen zijn er dat hier snel een einde aan gaat komen. AziŽ en delen van Zuid-Amerika hebben zich snel ontwikkeld in de afgelopen decennia. Zij zijn bezig de hegemonie van het Westen te doorbreken. Tegelijkertijd is het Westen failliet. Het Westen is bankroet op vijf uiteenlopende cruciale terreinen: het financiŽle systeem, de democratie, Europa, de overheid en de economie. Ons huidige kapitalistische stelsel zal over enkele decennia niet meer bestaan in de huidige vorm. Het besef dat er heel veel essentiŽle zaken gaan veranderen is nog niet echt doorgedrongen tot de politiek. Er wordt weliswaar gesproken over zogenaamde hervormingen, maar dit zijn slechts kleine aanpassingen aan de bestaande situatie als we het vergelijken met de veranderingen, die zich onvermijdelijk opdringen. Terwijl de wereld om ons heen in sneltreintempo verandert en de echte grote crisis dichterbij komt vergadert de Tweede Kamer over de Hedwigepolder en het beleid van de vorige regering. Terwijl onze maatschappij slagzij maakt zoals de Titanic dat deed op zijn laatste reis, spelen het orkest in Brussel en het strijkje in Den Haag achter beslagen patrijspoorten. We staan aan de vooravond van een van de
grootste omwentelingen in de geschiedenis. In plaats van ons te laten verrassen, kunnen we ons maar beter voorbereiden.

In Deel I (Het Failliet) wordt dieper ingegaan op het vijfvoudig failliet van het Westen. In Deel II (De Doorstart) wordt besproken welke maatregelen kunnen worden genomen om een doorstart te bewerkstelligen voor Nederland en Vlaanderen.

economische crisis nederland


Het Westen 5x Failliet - introductie videoeconomische crisis nederland


ECONOMISCHE CRISIS - OORZAKEN EN OPLOSSINGEN - WAT DE POLITIEK U NIET VERTELT