euro gulden
 

ondergang van het wetsen

een blik in de financiёle toekomst - wat politici ons niet vertellen
waarzegger kijkt in de financiele toekomst

Democratische gaten - grondwet

Nostredamus – 22-8-2011

Onze democratie is goed beschermd door de grondwet. Dat is een veilig gevoel. Of zitten er gaten in deze bescherming?

De grondwet is de basiswet, die de spelregels van de democratie bepaalt. De grondwet is dus van een hogere orde dan de gewone wetten. Immers, door veranderingen in de grondwet kun je de spelregels van de democratie wijzigen. Je kunt zelfs de democratie afschaffen. Vanwege deze kwetsbaarheid van de democratie kan de grondwet slechts worden gewijzigd met een twee-derde meerderheid en dan ook nog een keer tweemaal met verkiezingen daartussenin. Door dit soort zekerheden is de grondwet en daarmee de democratie extra beschermd. Tenminste, dat zou je denken en verwachten. Maar als dat niet zo mocht zijn, dan hebben we tegenwoordig in ieder geval democratische politici, die ervoor waken dat onze democrate niet verloren gaat. Tenminste, dat zou je denken en verwachten.

Landen kunnen onderling afspraken maken. Die worden vastgelegd in verdragen. Dat zijn eigenlijk wetten tussen landen. Deze verdragen worden aangenomen met een gewone meerderheid van stemmen. Verdragen gaan boven wetten. Ook boven de grondwet. Nu hebben politici iets bijzonders bedacht. Als je in een verdrag dingen zet, die in strijd zijn met de grondwet, dan kun je delen van de grondwet buiten werking stellen met een simpele meerderheid zonder dat je tweemaal een twee-derde meerderheid nodig hebt. Op die manier kun je bijvoorbeeld stukken beslissingsbevoegdheid overhevelen naar Europa. Omdat Europa niet democratisch wordt bestuurd, maar een soort superachterkamer is, waar Duitsland en Frankrijk grotendeels bepalen wat er gebeurt, raken we daarmee niet alleen een stuk soevereiniteit kwijt, maar tegelijkertijd een stuk democratie. Dit wordt gedaan door politici van alle gevestigde partijen. Zelfs nadat de Nederlandse bevolking in een referendum had aangegeven, dat het geen soevereiniteit aan een niet-democratisch Europa wilde afstaan, werd door de politieke elite een paar jaar later toch, via het verdrag van Lissabon, een stuk van onze democratie weggegeven!

Dit is duidelijk een gat in onze democratie. Het Nederlandse volk begreep dat het zijn democratie moest beschermen. Maar het kon niet verhinderen dat de politieke elite eigenhandig een deel van de Nederlandse democratie om zeep holp.

Om dit gat in de democratie te dichten, moet enerzijds de gondwet boven verdragen worden geplaatst. Om te voorkomen, dat de politieke elite het Nederlandse volk van zijn democratie berooft, moet verder voor essentiele zaken een referendum verplicht worden gesteld.

 

 
 

 

europese grondwet nee

stem nee

verdrag van lissabon

stem ja

 


 
 
links
 
 

  |   mijn eerste miljoen   |   waardeinvest   |   goud en zilver   |   beleggingsindex   |   loonrijden   |   het westen 5x failliet   |   ict top jobs   |   koopeiland   |   weekfolders   |