euro gulden
 

ondergang van het wetsen

een blik in de financiёle toekomst - wat politici ons niet vertellen
waarzegger kijkt in de financiele toekomst

Aziё maakt, Europa praat

Nostredamus – 10-7-2011

We vliegen in een helicopter boven China. We kijken naar beneden en zien mensen aan het werk. Ze maken van alles, koelkasten, hekken, kleding, TVs, computeronderdelen, bezems, auto-onderdelen, gadgets, schoenen, feestartikelen, software, en verder zo ongeveer alles wat je kunt bedenken. Even later vliegen we met de helicopter boven Europa. We kijken naar beneden en ook hier zien we mensen aan het werk. Ze overleggen, discussieren, proberen te overtuigen, maken compromissen, bereiden presentaties voor, onderhandelen, sturen e-mails, schrijven rapporten en praten, praten, praten.

De vraag is welke maatschappij meer voortbrengt, de Chinese of de Europese, een maatschappij die  maakt of een maatschappij die praat. Of om het anders te stellen: wat willen wij van de Chinezen kopen en wat wil China van de Europeanen kopen.

Laten we even teruggaan naar de jaren 50 van de vorige eeuw. Sommige werkzaamheden, die veel werkgelegenheid gaven, zoals het vervaardigen van textiel, verdwenen plotseling uit Nederland omdat elders hetzelfde kon worden geproduceerd tegen lagere kosten. De Nederlandse arbeid was gewoon te duur geworden om het relatief eenvoudige werk te doen dat nodig was om textiel te maken. Gelukkig konden we dat opvangen door mensen om te scholen en moeilijker arbeid aan te bieden. Zoals bijvoorbeeld het bouwen van schepen. Maar in de jaren 70 van de vorige eeuw kwam ook de scheepsbouw in moeilijkheden. In lage lonenlanden kon men inmiddels ook schepen bouwen. Ook deze werkgelegenheid verdween uit Europa. Dat was echter geen probleem, want er kwam veel werkgelegenheid bij in de ICT, een geheel nieuwe bedrijfstak. Dit proces herhaalde zich op vele terreinen. Telkens verschoof productie naar lage lonenlanden en de gedachte was dat er steeds nieuw, ingewikkelder, werk zou zijn dat Europeanen wel konden en Aziaten nog niet. Dat vereist een onophoudelijke technologie-race, die om een aantal redenen niet was vol te houden. Het kopieren van zaken gaat sneller dan het ontwikkelen van nieuwe zaken. Dat betekent, dat als een land dat achterloopt, maar de ambitie heeft om in te halen, altijd een inhaalslag kan maken en langszij kan komen. Er zijn tekenen dat we dichtbij dit punt zijn gekomen. Grote multi-nationals begonnen vanaf begin deze eeuw ook hun diensten uit te besteden naar lage-lonen landen. Bij een grote multi-national gingen de administraties bijv. naar de Filippijnen, de ICT infrastructuur naar Maleisiё en het ICT applicatie-onderhoud naar India. Helpdesken werden uitbesteed en in het buitenland geplaatst naar o.a. India, Zuid-Afrika, Nigeria en Brunei. In eerste instantie werd alleen het onderhoud van de eenvoudige software, zoals administratieve applicaties, naar India verplaatst, maar in 2005 volgden ook de geavanceerde technologische toepassingen. Afgestudeerd natuurkundigen werden overgevlogen uit India naar Nederland, werden een aantal weken opgeleid en geinstrueerd en namen vervolgens de applicaties en het onderhoud mee naar India. Alles liep gesmeerd. De personeelskosten van het onderhoud bedroegen in India 20% van die in Nederland voor dezelfde hoogwaardige werkzaamheden. De opdrachtgever voor de werkzaamheden was het research-laboratorium in Nederland. Oorspronkelijk was er nog enige twijfel over eventuele problemen in de communicatie tussen Nederland en India. Enige jaren later echter werd een deel van het research-laboratorium zelf ook overgeheveld naar India.Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers waren nu Indiёrs, dus van communicatieproblemen is geen sprake meer.

Bovenstaand verhaal schetst dat werkzaamheden op het allerhoogste niveau ook uitgevoerd kunnen worden in landen in Aziё. De middenklasse daar groeit hard. Het zal duidelijk zijn dat Europeanen en Amerikanen met deze nieuwe middenklasses zullen moeten concurreren. Als de loonkosten in de ontwikkelde landen echter een factor vijf hoger zijn dan in Aziё zullen we deze concurrentieslag verliezen.

Er zijn drie manieren waarop de situatie weer in evenwicht kan komen:

  • De lonen in Europa dalen. Met de starre arbeidsmarkt lijkt dit niet te gaan gebeuren. De sociale onrust zou oplopen tot ongekende hoogte. Dit scenario is dus niet waarschijnlijk. Wel kan een versobering optreden bij secundaire arbeidsvoorwaarden.
  • De lonen in Aziё stijgen. Dit zien we al gebeuren in land als Maleisiё en ook China. Het zal echter behoorlijk lang duren voor het verschil met Europa is ingehaald.
  • Het zich aanpassen van de wisselkoersen tussen de valuta s van Europa enerzijds en van Azie anderzijds. Dit is een waarschijnlijk scenario omdat dit zal gebeuren in de vrije geldmarkten, waar politiek en sociale partners geen vat op hebben. V.w.b. China werkt dit mechanisme nog niet zolang de Chinese Renminbi is gekoppeld aan de US Dollar. Op termijn lijkt het echter waarschijnlijk dat de koersen steeds meer kunnen veranderen in de richting van hun natuurlijke waarde.

Door het stijgen van de Aziatische valuta en het dalen van de US Dollar en de Euro (dit geldt ook voor de Noord-Euro na het waarschijnlijke uiteenvallen van de euro) zullen de arbeidskosten weer in balans komen. Dit betekent echter wel dat de importen uit Aziё vele malen duurder worden en daarmee de inflatie in Europa en de Verenigde Staten van Amerika grote vormen aan zal nemen.

 
 
textielfabriek twente
textielfabriek twente
textielfabriek china
textielfabriek china
rijn-schelde-verolme
scheepsbouw Rijn-Schelde-Verolme

 
 
links
 
 

  |   mijn eerste miljoen   |   waardeinvest   |   goud en zilver   |   beleggingsindex   |   loonrijden   |   het westen 5x failliet   |   ict top jobs   |   koopeiland   |   weekfolders   |