euro gulden
 

ondergang van het wetsen

een blik in de financiёle toekomst - wat politici ons niet vertellen
waarzegger kijkt in de financiele toekomst

Accountants hebben geen verstand van geld

Nostredamus – 12-7-2011

Accountants praten veel over geld. Alles wat in een bedrijf gebeurt wordt door een accountant vertaald in geld. Allerlei zaken en transacties in een bedrijf worden ingedeeld in een categorie, zoals Activa, Passiva, Crediteuren, Debiteuren, Overlopende Activa, Afschrijvingen, Reserveringen, Vlottende Activa, Reserves, en nog veel meer. Maar als je als leek naar een balans kijkt en je afvraagt of het nu goed gaat met dat bedrijf, dan heb je geen flauw idee.

De definities van sommige zaken zijn zodanig lastig dat je je iedere keer weer afvraagt wat ook al weer het verschil was tussen activa en passiva. Moet je nu juist veel activa hebben of veel passiva? Onzin, zegt een accountant, je hebt evenveel activa als passiva. En als je vraagt wat activa dan zijn, dan krijg je een verhaal over een balans met een linkerkant en een rechterkant, maar niet een gevoel van: aha, dat zijn dus activa!

Als je vraagt of je met activa geld kunt verdienen, of dat je daarvoor passiva moet hebben, kijkt de accountant je glazig aan. Daar gaat het niet om. Het gaat om de linker- en de rechterkant van de balans! Hij zal het allemaal nog een keer rustig uitleggen. Accountants weten namelijk niet hoe je geld kunt verdienen, ze weten alleen hoe je geld moet sorteren, optellen en aftrekken.

Robert Kiyosaki, de auteur van o.a “Rijke pa, arme pa” heeft een oplossing hiervoor gevonden door een zeer eenvoudige definitie te geven van activa en passiva. Let op! Deze definitie wijkt af van de definitie die accountants hanteren. De enige personen, die door onderstaande definitie in verwarring zullen raken, zijn de accountants.

  • Activa zijn dingen, die geld opleveren.
  • Passiva zijn dingen, die geld kosten.

Dat is eenvoudig. Hieronder geef ik enkele voorbeelden.

Voorbeelden van activa:

  • Aandelen (leveren dividend op).
  • Een huis, dat je verhuurt (levert huur op).
  • Een bankrekening (levert rente op).
  • Een stuk bouwland (levert pacht op).

Voorbeelden van passiva:

  • Auto (kost benzine, belasting en onderhoud)
  • Boot (kost onderhoud en liggeld)
  • Huis, waarin je woont (kost hypotheekrente, onderhoud en belasting)

Het laatste voorbeeld zal sommigen misschien verbazen. Immers, een huis behoudt zijn waarde (meestal). Als dat huis meer waard wordt, levert dat toch geld op? Dat klopt, maar het kan ook minder waard worden. En als het gelijk blijft in prijs, dan levert het niets op, maar kost nog steeds hypotheekrente, onderhoud en belasting. Het cruciale punt is, dat je het huis gebruikt als consumptie, nl. het wonen erin, en niet als economisch inkomen-genererend object, zoals een huis, wat je verhuurt. Is het kopen van een huis voor eigen bewoning dan een slecht idee? Nee, zeker niet. Je hoeft niet een ander huis te huren, dus het levert wel een besparing op. Echter, als je in een groter huis gaat wonen, zullen je woonlasten toenemen. En die toegenomen lasten zijn wel degelijk consumptieve uitgaven. 

 

activa en passiva

accountants en geld


 
 
links
 
 

  |   mijn eerste miljoen   |   waardeinvest   |   goud en zilver   |   beleggingsindex   |   loonrijden   |   het westen 5x failliet   |   ict top jobs   |   koopeiland   |   weekfolders   |