euro gulden
 

ondergang van het wetsen

een blik in de financiёle toekomst - wat politici ons niet vertellen
waarzegger kijkt in de financiele toekomst

OVERLEEF DE ONDERGANG VAN HET WESTEN

U heeft werk, geld, een vermogen, een huis. En u leest veel over de financiele en economische crisis. Over de huizencrisis in Amerika en de bankencrisis. U hoort economen debatteren over de snelheid van het herstel: herstelt de economie zich vanaf nu of komt er nog een tweede economische dip aan? En laat het herstel in dat laatste geval wat langer op zich wachten? U ziet politici aarzelend wat besluiten nemen hier en daar. Maar u heeft het vermoeden, dat ze ofwel niet weten wat er aan de hand is, ofwel niet de maatregelen durven te nemen, die werkelijk nodig zijn. U vraagt zich af wat de toekomst gaat brengen en wat u moet doen met uw geld en vermogen.

Wie gaan ons helpen om door de crisis heen te komen? De politici en de economen zullen het niet doen. Alleen uzelf kan u helpen. U zult het zelf moeten doen.

En om dat te doen moet u weten wat er echt aan de hand is in de wereld. Daarbij hebben we niets aan onrealistische verwachtingen van politici, die spreken zonder te worden gehinderd door kennis van zaken. U bent zich er van bewust, dat de uitspraken van politici meer te maken hebben met het winnen van de volgende verkiezingen, of het winnen van het volgende debat, of het vermijden van lastige vragen van journalisten, dan met het werkelijk oplossen van de problemen, waar we voor staan. Daarom spreekt niemand over de komende ONDERGANG VAN HET WESTEN die aanstaande is.

Net zoals Nostradamus in de middeleeuwen voorspelde wat er de komende eeuwen ging gebeuren, aan de hand van zijn verzen, zo voorspelt Nostredamus wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren. Maar terwijl Nostradamus zich baseerde op visioenen, die hij had gehad, baseert Nostredamus zich op de logica van de gebeurtenissen van dit moment. Veel van wat u hier leest, weet u eigenlijk wel. Toch is het niet wat u hoort in de dagelijkse politiek. Soms hoort u zelfs het tegendeel.

De visie van Nostredamus zal u ongetwijfeld aan het denken zetten over de financiele beslissingen, die u in de nabije toekomst wilt nemen.

In eerste instantie bespreekt Nostredamus de verschillende ontwikkelingen in de wereld, die zullen leiden tot de ondergang van het westen. Het is van belang dat u deze ondergang aan ziet komen, zodat u deze kunt overleven door de juiste financiele beslissingen te nemen. Daarna geeft Nostredamus aan wat de regering zou moeten doen om deze ondergang zo lang mogelijk uit te stellen en de gevolgen voor het westen te verzachten. Ook als land zullen we de crisis moeten overleven. Het is echter niet waarschijnlijk dat de politiek de juiste beslissingen neemt. Daarom zult u uzelf moeten voorbereiden op de komende ondergang. Nostredamus bespreekt welke opties er open staan om u financieel in te dekken tegen de komende gebeurtenissen.

Deze site is in ontwikkeling. Hoofdstukken worden niet in volgorde van begin tot eind toegevoegd. Het kan dus zijn dat u delen van het verhaal mist in deze ontwikkelingsfase. Kijkt u dan later of er artikelen zijn toegevoegd.

Disclaimer

Wat u hier leest is de visie van Nostredamus. Er kan geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of adviezen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of adviezen. Nostredamus.nl is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze site voorkomende gegevens, informatie of adviezen.

 
economische crisis
economische crisis
 
mijn eerste miljoen
economische crisis

koopeiland
 
 
links
 
 

  |   mijn eerste miljoen   |   waardeinvest   |   goud en zilver   |   beleggingsindex   |   loonrijden   |   het westen 5x failliet   |   ict top jobs   |   koopeiland   |   weekfolders   |